MS SQL 2016 CTP 3

Obecné změny : změna celé řady systémových pohledů a funkcí, doplněny o nová data a informace Rozšíření a změna Extended Events o nové události a detaily o spill události Možnost přiřazení práva pro Instant File Inicialization účtu služby Database Engine při instalaci SQL Server R Services Možnost použití jazyka R při práci s daty Přináší […]

MS SQL 2016 CTP 2.2 k dispozici

Od 22.7.2015 je dostupná další testovací verze připravovaného Microsoft SQL Serveru 2016, tentokráte CTP 2.2. Co je v CTP 2.2 nového ? Temporal tabulky plně podporují datový typ rowversion (doposud nebylo možné provádět operaci UPDATE v případě, že se v temporal table nacházel sloupec s datovým typem rowversion) Samostatně stažitelný nástroj Management Studio CTP 2.2 […]

Database Mail I: Základy a konfigurace

Jen stěží si většina z nás dokáže představit efektivně zvládnutou správu databázového systému bez možnosti automatických notifikací, tedy upozornění na důležité události, které se v databázovém systému odehrávají. Pojďme se tedy podívat na způsob použití a postup konfigurace oblíbené funkce Database Mail. Stručná základní fakta : Database Mail je v MS SQL Serveru implementován od […]

Doporučený seznam updatů a nastavení pro MS SQL 2012/2014 (kb2964518)

Ke konci minulého roku vydal Microsoft kb2964518 S názvem “Recommended updates and configuration options for SQL Server 2012 and SQL Server 2014 used with high-performance workloads”. Volně tedy přeloženo… “Chcete zajistit vysoký výkon pro vaše kritické systémy ? Aplikujte následující Service Packy, Cumulative Hotxify a doporučená nastavení”. V seznamu najdete doporučované SP/CU a jaké performance […]

SQL Server Hardware

Proč je výběr HW důležitý ? Pokud podceníme analýzu při nákupu nového serveru, nevhodně zvolený HW bude mít zásadní dopad na práci databázového systému. Proto je před nákupem nového HW nutné pečlivě analyzovat typ aplikace a jakým způsobem bude pracovat s daty. Výběr správného HW má dopad na výkon celé aplikace : Ovlivní licenční model a cenu licence databázového […]