Doporučený seznam updatů a nastavení pro MS SQL 2012/2014 (kb2964518)

Ke konci minulého roku vydal Microsoft kb2964518 S názvem “Recommended updates and configuration options for SQL Server 2012 and SQL Server 2014 used with high-performance workloads”. Volně tedy přeloženo… “Chcete zajistit vysoký výkon pro vaše kritické systémy ? Aplikujte následující Service Packy, Cumulative Hotxify a doporučená nastavení”.

V seznamu najdete doporučované SP/CU a jaké performance problémy odstraňují, dále pak celou řadu doporučovaných nastavení v podobě Trace flagů, oprávnění a konfigurací služby nebo databází. Některá z doporučovaných nastavení jsou známější, jiná méně, pokud s MS SQL Serverem nemáte delší zkušenosti a nejste v různých konfiguracích kovaní, může Vám nějakou domu trvat dohledat, pochopit, zvážit a případně nasadit mnohá doporučení.

Doporučení pro konfigurace serveru a databází :

 • Změna automatického přepočtu statistik v poměru ke velikosti tabulky
 • Změna počtu vláken paralelních operací
 • Optimalizace tempdb databáze (která ale ovlivní i všechny ostatní)
 • Změna způsobu tvorby a zvětšování datových souborů databází
 • Doporučení ohledně autogrow a autoshrink databází
 • Oprava vysokých hodnot čítačů pro zápis do logu
 • Doporučení pro nové servery s 8 a více jádry v socketu
 • Optimalizace paměti query plánů
 • Uzamčení stránek paměti, které zamezí stránkování
 • Optimalizace NUMA nastavení
 • Zrychlení kontroly konzistence databáze pokud používáte parametr PHYSICAL_ONLY
 • Optimalizace výkonu konfigurací energetického módu (Windows/BIOS)
 • Doporučení používat Extended Events 🙂

 

V dalších článcích se pokusím některé zajímavější a užitečnější doporučení přiblížit.

Published by David Hlaváček

MCTS,MCITP,MCSE,MCSA,MCT MS SQL Database expert

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.