Od 22.7.2015 je dostupná další testovací verze připravovaného Microsoft SQL Serveru 2016, tentokráte CTP 2.2.

Co je v CTP 2.2 nového ?

 • Temporal tabulky plně podporují datový typ rowversion (doposud nebylo možné provádět operaci UPDATE v případě, že se v temporal table nacházel sloupec s datovým typem rowversion)
 • Samostatně stažitelný nástroj Management Studio CTP 2.2
  • Předpokládá se, že Management Studio a jeho součásti budou v budoucnu častěji aktualizovány a rozšiřovány, proto je snazší jeho samostatná instalace (Web Installer) a obsahuje možnost kontroly automatických aktualizací (toto je již od CTP 2.1)
  • Zlepšena podpora práce s Temporal tables v SSMS
 • Row-level security policy může být nasazena na tabulku, která je konfigurována v rámci Stech Database do Azure
 • SQL Server Reporting Services podporují další typy objektů chart, treemap a sunburst
 • Master Data Services podporují  složené klíče, slowly changing dimension type 2 a synchronizaci entit mezi modely
 • Dále byly vylepšeny oblasti Query Store, Query Execution, výkon DBCC CHECKDB a Temporal Database
 • Preview verze oblíbeného nástroje SQL Server 2016 Upgrade Advisor

 

Další podrobnosti naleznete zde