Proč je výběr HW důležitý ?

Pokud podceníme analýzu při nákupu nového serveru, nevhodně zvolený HW bude mít zásadní dopad na práci databázového systému. Proto je před nákupem nového HW nutné pečlivě analyzovat typ aplikace a jakým způsobem bude pracovat s daty. Výběr správného HW má dopad na výkon celé aplikace :

 • Ovlivní licenční model a cenu licence databázového systému
 • Ovlivní výkon operací (single thread vs. parallelism)
 • Ovlivní výkon jednotlivých typů dotazů (OLTP vs. DWH/DSS)
 • Ovlivní memory management při zpracování operací
 • Neoptimální výkon IO operací

Při výběru HW se nechte inspirovat :

 • Standardizované benchmarky TPC-E, TPC-H atd. (http://www.tpc.org/)
 • Případové studie dodavatele HW a SW
 • Analýzou aktuálně používaného/staršího serveru

Význam výběru vhodného typu CPU

 • Od verze SQL Server 2012 je Enterprise edice licencována na fyzická jádra CPU
 • Bez ohledu na typ a výkon CPU je cena Core licence stejná
  • AMD procesory s 6+ core jsou zvýhodněny cenou licence (25% sleva)
 • Intel hyper-threading nemá vliv na cenu licence
 • Pro databázový systém je důležitý výkon CPU při single-thread operacích
 • Cena licence SQL Serveru obvykle mnohonásobně převyšuje cenu CPU
  • Jaký smysl má licencovat jádra podprůměrně výkonného CPU ?
 • Výběr procesoru ovlivní i další části serveru
  • Obvykle různé typy CPU dle počtu procesorů, kterými lze server osadit (socket)
  • Omezení fyzické paměti RAM (často mají procesory přímo vestavěný memory controller nebo/a ovlivňují maximální množství paměti)
  • Ovlivní I/O operace
  • Ovlivní budoucí možnost upgrade serveru (investice do novějšího typu CPU)

Základní přehled edicí SQL Serveru

Edice SQL Serveru
Edice HW limit Licenční model Cena 1 core Cena Server + CAL
Enterprise dáno OS Core $6.800 N/A
Business Intelligence SSAS a SSRS dáno OS 
DE jako Standard
Server + CAL N/A $8.600 Server
$210 CAL
Standard 64 GB RAM 
4 socket/16 cores
Core i
Server + CAL
$1.800 $900
$210 CAL
  • Cena licencí se může lišit dle verze SQL Serveru a dodavatele (ceny jsou orientační)
  • Standard edice SQL 2014 má limit RAM zvýšen na 128 GB
  • Je nutné licencovat minimálně 4 core na 1 socket
  • DE = Database Engine, OS = Operating Systém, SSAS = Analysis Services, SSRS = Reporting Services

Typy úložiště pro databáze

 • Interní disky serveru
 • Direct Attached Storage (DAS)
 • Storage area network (SAN)
 • PCI-E internal storage (interní SSD – ideálně RAID 1)
 • Server message block file share (SMB ve verzi 3.0)
  • Použitelný od Windows Server 2012

Způsob práce s daty

Typy IO operací dle způsobu použití dat

 • Sekvenční vs. Random
 • Read vs. Write
 • Operace s jednotlivými typy databázových souborů
  • Čtení z datového soubor
  • Zápis do transakčního logu

Způsob práce s daty zásadně ovlivní výběr HW. Poměrně obvykle se v praxi setkáváme s různými způsoby práce s daty což stíží finální výběr HW. Jednotlivé způsoby použití a práce s daty mohou být natolik rozdílné, že kladou specifické požadavky na jednotlivé komponenty serveru. Nesmíme zapomenout na to, že kromě aplikace bude s daty pracovat i správce systému při údržbě, zálohování nebo při zajištění HA/DR.

 • OLTP
  • Nejčastější způsob práce s daty
  • Typický velkým množstvím krátkých a rychlých transakcí (řády jednotek sekund)
  • Obvykle velký počet zápisu/změn v datech
   • Změny v datech jsou logovány do souboru transakčního logu databáze
   • Zápis do transakčního logu je sekvenční (a může být úzkým hrdlem systému)
   • Zápis a čtení z datových souborů je obvykle typu random (čtení a zápis jednotlivých stránek – výkon random IO je důležitý)
  • Obvykle jsou prováděny jedním vláknem a těží tedy z výkonu jednoho logického procesoru
  • TPC-E OLTP benchmark pro porovnání a výběr HW
 • DWH/DSS (DataWarehouse/Decision support system)
  • Relační datový sklad
  • Typický velkým množstvím náročných a dlouho trvajících SELECT operací
  • Zásadně převažují read operace (write operace obvykle při importu dat)
  • Vzhledem k náročnosti je obvykle každý jeden dotaz  zpracovány více procesory (parallelism)
  • Důležitým faktorem je počet logických procesorů (výkon jednoho procesoru je také důležitý)
  • Kombinace sekvenčního i random čtení z datových souborů (výkon sequential IO je důležitý )
 • OLAP
  • Vzhledem ke zvyšujícímu se objemu dat je stále populárnější
  • Velké množství MDX dotazů
   • Zásadně převažují read operace z kostky
   • Malé množství write operací (write především při procesování kostky)
   • Dotazy jsou obvykle složité a těží tedy z vyššího počtu logických jader
   • Důležitá je velikost paměti RAM
  • Zápis dat do kostky je obvykle sekvenční
  • Čtení dat z datového zdroje při procesování kostky je obvykle sekvenční
 • Mix
  • Kombinace jednotlivých typů není neobvyklá
   • OLTP + Reporting
   • DWH s častými update operacemi
   • Mnoho databází s různým způsobem práce v jediné instanci
   • Mnoho databází se stejným způsobem práce v jediné instanci
    • Pokud má mnoho databází sekvenční přístup, celkově pak v oblasti IO provádějí random IO
 • Database Maintenance
  • Údržba a tvorba indexů
   • Vyznačuje se sekvenčním čtením z datových souborů
   • Sekvenční a random zápis do datových souborů
   • Sekvenční zápis do transakčního logu
   • Komprese indexu zvyšuje požadavky na CPU, ale snižuje IO zápis do datových souborů
   • REBUILD indexu může být optimalizován Bulk Logged modelem, který sníží objem zápisů do transakčního logu
   • REORGANIZE operace je vždy plně logována a není tedy rozdíl ve FULL/BulkLogged recovery modelu
  • DBCC CHECKDB (kontrola integrity databáze)
   • Sekvenční čtení z datových souborů
    • Může být prováděno paralelně při rozdělení databáze na více datových souborů
   • Zátěž na CPU
   • Obvykle zápis do tempdb
 • Backup/Restore
  • Sekvenční zápis do cíle zálohy
  • Sekvenční čtení z datových souborů a transakčního logu
  • Differential Backup může provádět spíše random čtení z datových souborů (dle změněné části databáze)
  • Transaction Log backup provádí sekvenční čtení z transakčního logu databáze
  • Nativní komprese při zálohování sníží objem sekvenčních IO zápisů, data jsou komprimována před umístěním do cíle zálohy (náročnější pro CPU o 5-10%)
  • Full DB Restore operace provádí čtení ze zálohy a zápis do datových souborů/logu sekvenčně
  • Differential a Log Restore provádějí více random zápisů do datových souborů databáze
 • HA/DR (High Availability/Disaster Recovery)
  • Clustering nemá vliv na IO operace
  • Log shipping nemá zásadní vliv na IO operace (pouze s přihlédnutím k nutnosti zálohy logu a kopírování zálohy)
  • Database Mirroring
   • Čtení z transakčního logu Principal serveru
   • Zápis do transakčního logu Mirror serveru a následné přehrávání transakcí
  • Transakční replikace
   • Čtení z transakčního logu publikované databáze
   • Čtení a zápis do databáze Distribution (pozor na lokálního distributora)
  • AlwaysOn Availability Groups
   • Čtení z transakčního logu databází primární repliky

Množství a náročnost operací

 • Performance čítače
  • Transaction/sec
  • Batch Requests/sec
 • Počet současně pracujících uživatelů (aplikačních připojení do databázového systému)
 • Počet hostovaných databází
  • Vyšší počet hostovaných databází způsobuje random IO operace
 • Velikost databází
  • Požadavky na diskový prostor, uložení záloh apod.
  • Ovlivní memory manegement
 • Množství změn v datech ovlivní generování zápisů do transakčního logu (MB/sec)

 Výběr procesoru dle typu operací

 • OLTP
  • Důležitý je výkon jednoho jádra
 • DWH/DSS
  • Klade důraz na počet jader
 • OLAP
  • Důležitý je jak počet jader tak i výkon jednoho jádra

Výběr serveru dle počtu socketů

 • Počet socketů se obvykle váže k potřebě škálovatelnosti systému
 • Server s více sockety neznamená, že je server rychlejší
  • 2 socket servery jsou z důvodu rozšířenosti obvykle osazovány novějšími a rychlejšími procesory
  • 2 socket servery jsou obvykle výkonnější než více socketové servery v jedno vláknových operacích
  • 2 socket servery jsou obvykle cenově dostupné a poskytují dostatečný výkon pro většinu typů operací
  • 2 x 2 socket servery jsou výkonnější než 1 x 4 socket server
  • Cena 4+socket server roste nelineárně

Co rozhoduje o ceně celkového řešení ?

 • Cena HW samotného serveru
  • # socket, typ a model CPU, RAM
 • Storage
  • Úložiště pro databáze a zálohy
  • Komprese dat (Enterprise edice) a komprese záloh (Standard edice) může snížit požadavky na storage
 • Cena licence SQL Serveru
  • V závislosti na edici
   • Podporovaný HW (RAM, Socket/core)
   • Podporované funkce databázového systému
  • Obvykle cena licence SQL Serveru výrazně převyšuje cenu HW Serveru
  • Volba vhodného typu procesoru je zásadní vzhledem k licenčnímu modelu
   • Logická jádra technologie hyper-threading nejsou licencována a dokáží zvýšit výkon o 20-30%

Intel nebo AMD ?

 • Procesory Intel jsou jedničkou na poli výkonu single-thread operací
  • Oproti AMD mají obvykle méně jader a mají vyšší pořizovací cenu
 • Procesory AMD jsou levnější, mají obvykle více jader, která mají nižší výkon
  • Při licencování AMD procesorů na jádra je sleva 25%
   • Ani tento fakt nezvrátí výrazně vyšší finanční náklady licencí SQL Server per core
   • AMD procesory volíme pouze tehdy, kdy nelicencujeme per core, požadujeme velký počet core s nižším výkonem
 • Protože jsou ceny i dražších Intel CPU zanedbatelné vzhledem k celkové ceně řešení, Intel procesory jsou většinou jasnou volbou

 Typ Intel procesoru dle typu operací

 • Two-socket server (OLTP)
  • Intel Xeon E5-2667 v2 (22nm Ivy Bridge-EP)
   • 3.3 GHz, 25MB L3 cache, 8 GT/s QPI
   • 8 cores + hyper-threading, 4GHz Turbo boost
   • 4 memory chanels, 768 GB max memory
  • nebo Xeon E5-2643 v2 (3.5GHz, 6 core)
 • Two-socket server (DW/DSS)
  • Intel Xeon E5-2697 v2 (22 nm Ivy Bridge-EP)
   • 2.7 GHz, 30MB L3 cache, 8GT/s QPI
   • 12 cores + hyper-threading, 3.5GHz Turbo boost
   • 4 memory chanels, 768 GB max memory