Obecné změny :

 • změna celé řady systémových pohledů a funkcí, doplněny o nová data a informace
 • Rozšíření a změna Extended Events o nové události a detaily o spill události
 • Možnost přiřazení práva pro Instant File Inicialization účtu služby Database Engine při instalaci

SQL Server R Services

 • Možnost použití jazyka R při práci s daty
 • Přináší pokročilé možnosti analýzy dat
 • EXECUTE sp_execute_external_script

In-Memory OLTP rozšíření

 • FOREIGN KEY
 • CHECK
 • UNIQUE
 • DML trigger (pouze AFTER)
 • EXECUTE AS CALLER
 • Inline table value functions
 • Rozšíření použití security a matematických funkcí

Always Encrypted

 • grafická podpora pro správu klíčů a šifrovaných sloupců v SSMS

Polybase

 • Podpora exportu dat do externích datových zdrojů INSERT INTO EXTERNAL TABE
 • Zvýšení výkonů při přesunu dat do SQL Serveru z HDFS

JSON

 • Tabulková funkce OPENJSON
 • Skalární funkce JSON_VALUE
 • Funcke ISJSON
 • Funcke JSON_QUERY

Temporal Tables

 • Podpora temporal table pro In-Memory OLTP
 • Možnost ALTER temporal table bez aktivace maintenance
 • Rozšíření dotazování historie FOR SYSTEM_TIME ALL bez nuntonsti specifikovat časový rámec
Query Store
 • Podpora monitorování pro nativně kompilovaný kód In-Memory OLTP
 • Zlepšení čištění dat
SQL Server Integration Services
 • Zlepšení návrhu Package díky možnosti použití Template
 • Azure blob source dostupný v Impeor/Export Wizard
SQL Server Reporting Services
 • Možnost návrhu reportů nástrojem Visual Studio 2015 díky vylepšené verzi SQL Server Data Tools
 • Použit .NET Framevork 4.x v mnoha částech reportů
 • Možnost připnout grafy Reporu do Power BI dashboard

SQL Server Analysis Services

 • podpora pro DBCC
 • Vylepšení grafiky SSMS a SSDT pro Tabular model